Assemblea General Ordinària Eticom Som Connexió 2016 2016/06/12

De teixidora
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Assemblea

Assemblea General Ordinària Eticom Som Connexió 2016

https://eticom.coop

Quan: 12-juny-2016 · Hora: 11:00 - 13:30

Ordre del dia
 • Nomenament interventors d'acta
 • Nomenament interventors de comptes
 • Ratificació, si s'escau, del membre del Consell Rector que no es va incorporar per incompatibilitat
 • Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals 2015, que comprenen el balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat total de canvis de patrimoni net. Presentació de l'Informe dels Interventors de comptes.
 • Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació de Resultats.
 • Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria social 2015.
 • Presentació de les Línies estratègiques, pla de gestió i pressupost 2016.
 • Torn obert de precs i preguntes
Organitza: Eticom


Seguiment

Xarxes socials:

Documentació

No s'ha enllaçat un etherpad Un etherpad és un programa per prendre apunts col·lectivament en línia. Pots obrir un pad i afegir l'enllaç a aquest esdeveniment per prendre'n apunts per prendre apunts


Si ja han passat uns dies de l'esdeveniment pots copiar els apunts al wikiAnàlisi

Paraules clau: telecomunicacions, mòbil, cooperativa de consum, internet, xarxes
Intervinents:
Persones citades:
Projectes citats:
Llibres i publicacions citades:


Lloc

On: Sala d'actes d'Aigües del Prat · Plaça de l'Aigua, 1, 08820 El Prat de Llobregat.
Noun project - plus round.svg Afegir
Loading map...
Dades sobre Assemblea General Ordinària Eticom Som Connexió 2016 2016/06/12Canal RDF
Has event addressPlaça de l'Aigua, 1, 08820 El Prat de Llobregat.
Has event coordinates41° 19' 3" N, 2° 4' 50" ELatitud: 41.3175628
Longitud: 2.0804931
+
Has event descriptionOrdre del dia
 • Nomenament interventors d'Ordre del dia
 • Nomenament interventors d'acta
 • Nomenament interventors de comptes
 • Ratificació, si s'escau, del membre del Consell Rector que no es va incorporar per incompatibilitat
 • Presentació i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals 2015, que comprenen el balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat total de canvis de patrimoni net. Presentació de l'Informe dels Interventors de comptes.
 • Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació de Resultats.
 • Presentació i aprovació, si s'escau, de la Memòria social 2015.
 • Presentació de les Línies estratègiques, pla de gestió i pressupost 2016.
 • Torn obert de precs i preguntesst 2016.
 • Torn obert de precs i preguntes
Has event keywordtelecomunicacions +, mòbil +, cooperativa de consum +, internet + i xarxes +
Has event locationSala d'actes d'Aigües del Prat +
Has event organizerEticom +
Has event page titleAssemblea General Ordinària Eticom Som Connexió 2016 2016/06/12 +
Has event start12 juny 2016 +
Has event start hour12 juny 2016 11:00:00 +
Has event titleAssemblea General Ordinària Eticom Som Connexió 2016
Has event typeAssemblea +
Has event web linkhttps://eticom.coop +